Facebook Nyheder

Kontakt os på

28 90 02 41

Indkørsler

For at få et godt resultat, skal grundlaget være helt i top. Der skal graves grundigt ud og tilføres tilstrækkeligt egnede grusmaterialer. Kun herved opnås en indkørsel af høj kvalitet og med lang levetid. Alt dette har jeg omfattende kendskab til og følger Danske Anlægsgartneres Normer og vejledning for Anlægsarbejde.

Jeg har stor erfaring med at løse alle de udfordringer som kan opstå i forbindelse med både planlægning og udførsel. F.eks. afledning af regnvand, kantsikring, valg af niveauer og tilpasning til omkringliggende forhold. 

 

Galleri