Facebook Nyheder

Kontakt os på

28 90 02 41

Beskæring

For at få størst mulig glæde af forskellige plantninger, er det ofte en fordel at beskære løbende. Eksempelvis fjerner man i forbindelse med beskæring af buske typisk de største grene. For hermed at undgå, at de bliver så store, at man bliver nødt til at skære busken helt ned. Planten skal nemlig bruge energi på at hele såret, det skal derfor pointeres at beskæring kun skal foretages såfremt der ligger en årsag til grund, f.eks. et træ som skygger meget.

Denne type gartnerarbejde udføres normalt i vinterhalvåret, da det er lettest at se planternes forgrening når bladene er væk. Dog er der undtagelser, da nogle planter, f.eks. Roser, ikke tåler beskæring før frosten er væk. 

 

Galleri